Konsultacje chirurgiczna

Koszt zabiegu: 200 zł Czas zabiegu: 30 minut Obszar: całe ciało

Głównym celem konsultacji chirurgicznej jest określenie czy u pacjenta są wskazania do przeprowadzenia zabiegu. W trakcie wizyty lekarz zbiera dokładny wywiad celem poznania problemu pacjenta i oceny jego ogólnego stanu zdrowia. Kolejnym krokiem jest badanie przedmiotowe pacjenta. W trakcie konsultacji lekarz przedstawia pacjentowi plan zabiegowy. Dokładnie omawia stosowane techniki i możliwe rozwiązania. Informuje też pacjenta o ewentualnych skutkach ubocznych terapii jak również o możliwych do osiągnięcia efektach końcowych.

Umów się na wizytę